Skip to main content

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u, maar ook voor ons. Aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderstaande privacyverklaring opgesteld voor bezoekers van VvE bedrijvencentrum Coldenhoven. In deze privacyverklaring wordt aangeven welke persoonsgegevens VvE bedrijvencentrum Coldenhovenverwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan.
VVE coldenhove

Welke persoongegevens verwerken wij?

  • NAW gegevens.
  • Telefoon en e-mail gegevens.
  • Gegevens voor het onderhouden van contacten met leveranciers of klanten.

Doeleinden en duur van het gebruikt van bovengenoemde persoonsgegevens

VvE bedrijvencentrum Coldenhoven verwerkt uw gegevens om de volgende redenen, zijnde op basis van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang als bij een technische noodzaak. Opstellen en uitvoering van (samenwerking)overeenkomsten.

Zodra dit doel of wanneer de betreffende gegevens niet meer actueel is/zijn, zullen de gegevens verwijderd worden uit onze database. Dit geldt tevens wanneer de juridische bewaartermijn voor het bewaren van gegevens is verstreken. VvE bedrijvencentrum Coldenhoven verwerkt alleen gegevens die wettelijk toegestaan zijn of waar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Welke rechten heb ik als klant? 

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wettelijke verplichtingen van VvE bedrijvencentrum Coldenhoven hebben hierin voorrang. Het recht tot inzage: u heeft het recht om met redelijke tussenposen te vragen om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan. Het recht op rectificatie: u heeft het recht om persoonsgegevens aan te passen dan wel aan te vullen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Het recht op vergetelheid: u kunt uw persoonsgegevens laten verwijden dan wel de verwerking van persoonsgegevens in laten perken. Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens wegens persoonlijke omstandigheden of bij direct marketing. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: u heeft het recht op te vragen welke gegevens wij verwerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Er is een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft: Derden zodat wij onze dienst kunnen leveren, denk hierbij aan onze accountant. Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.

Beveiliging van uw gegevens

VvE bedrijvencentrum Coldenhoven draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen. Op deze manier worden uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofd en/of onwettige toegang, gebruik, verwijdering, aanpassing of verlies. Uiteraard hebben alleen medewerkers van VvE bedrijvencentrum Coldenhoven toegang tot de gegevens die deze wegens het correct uitvoeren van de functie behoren te hebben.

Wijzigingen in het beleid

VvE bedrijvencentrum Coldenhoven behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan

MZ Organisatie en Secretarieel Management
Brederolaan 34
2692 DA ‘s-Gravenzande

Tel.: 0174 41 53 88 | Fax: 0174 41 86 01 | info@vvecoldenhove.nl

Vind ons hier